Bekenwerkgroep Nederland

laaglandbeken en (beek)waterplanten

contact en
programma 2019

atlas /
verspreidingskaarten

monitoring /
trends

database / verantwoording

publicaties / links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

algemeen plaatje Potamogeton polygonifolius

atlas / verspreidingskaarten

Op de verspreidingskaarten van een soort of een soortengroep staat wáár een soort in een bepaald tijdvak gevonden is. Ook is is te zien waar alle opnames gemaakt zijn zodat de afwezigheid ook kan worden gezien. 

Een voorbeeld is de soort Potamogeton polygonifolius, Duizendknoopfonteinkruid.
De aanwezigheid van Potamogeton polygonifolius in stromend water.
Rode punten: aanwezigheid van P.polygonifolius,
Zwarte kruisen: alle bemonsterde plaatsen.

Een eerste evaluatie van de verspreidingskaarten van alle waargenomen waterplanten in de periode 1970 - 2008 leidde tot de conclusie, dat met name de aquatische plantensoorten die afhankelijk zijn van de volgende factoren sterk zijn afgenomen:
1.  hoge snelheden in het beekecosystemen en
2.  lage nutriëntenbelasting
3.  van niet-troebel water.
Daarnaast is een overvloed van soorten van stilstaand water aanzienlijk toegenomen. Die soorten vertonen een snelle en sterke groei in het voedselrijke water.

De kaarten

Lijsten (in 2017 herzien)

Verslagen

2005 Groote en Kleine Beerze, Run, Reusel-Luronium natans, juli

2009 Grote en Kleine Beerze verslag excursie 3 april