Inschrijven en voorwaarden

Inschrijven is mogelijk door een e-mail te sturen.

Vermeld in die e-mail in ieder geval het volgende:

- de naam van de leerling

- of hij/zij bijles Nederlands, examentraining Nederlands of huiswerkbegeleiding gaat volgen

- op welke dag(en) de leerling les wil hebben

- op welke schoolsoort de leerling zit (vmbo, havo, vwo, gymnasium)

- in welke klas de leerling zit

- of er sprake is van speciale problemen (moeite met begrijpend lezen, spellen, dyslexie enz.)

- eventueel met wie samen de leerling de les wil gaan volgen

- overige opmerkingen.

 

De voorwaarden voor bijles, examentraining en huiswerkbegeleiding kunt u hier downloaden.

De tarieven voor bijles Nederlands, examentraining en huiswerkbegeleiding kunt u op de tarievenpagina vinden.