Onder tekstredactie versta ik drie soorten werkzaamheden:

Tekst corrigeren

Spel- en typefouten verbeteren. Toepassen van de juiste interpunctie (punten en komma’s). Dit kost de minste tijd en is dan ook het goedkoopst.

Tekst redigeren

Een tekst corrigeren en grammaticale fouten verbeteren. Dit kost meer tijd en is dus iets duurder.

Tekst herschrijven

De tekst redigeren, maar ook de structuur van de tekst wijzigen. Dit kost veel tijd. Hiervoor reken ik het hoogste tarief.

Werkwijze tekstredactie

U stuurt (een deel van) uw tekst per e-mail naar mij toe. Aan de hand van de tekst en in overleg met u bepalen we of de tekst gecorrigeerd, geredigeerd of herschreven moet worden.

Hoe bewerkelijker de aanpassing van uw tekst hoe hoger het tarief: dat kan variëren van 1,55  tot 6 euro excl. btw per pagina A4 lettergrootte 12.
Ik overleg met u over de prijs en de termijn waarbinnen de tekst geredigeerd moet zijn. Als we het eens zijn geworden, dan ga ik voor u aan de slag.